Kam putuje váš příspěvek?

V roce 2018 pomáháme v České republice společnosti Dolmen.

Výtěžek ze Střihatonu 2018 využijeme na podporu provozu Bistra Oáza. Jedná se o specializované pracoviště pro rozvoj kompetencí osob s mentálním postižením potřebných pro umístění se na otevřeném a chráněném trhu práce. Celý výtěžek poputuje na pořízení auta, které Bistro Oáza velmi nutně potřebuje, aby mohlo rozšířit své služby ve formě rozvozu jídel, a díky tomu bude moci mezi své řady přivítat další posily s podobným postižením.

Více o Dolmenu:

Společnost Dolmen vznikla v roce 2006 a východiskem pro vznik společnosti byla snaha zakladatelek o zavedení služeb pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním, které by tyto lidi podporovaly v přirozeném prostředí běžné komunity, nikoliv v ústavních zařízeních. Společnost dlouhodobě usiluje o to, aby lidé s mentálním znevýhodněním měli šanci začlenit se do většinové společnosti, stali se její přirozenou součástí a podporuje tyto lidi v běžných činnostech tak, aby prožívali život svých vrstevníků bez postižení.

Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.

Společnost Dolmen poskytuje své služby v Libereckém a Karlovarském kraji. V Karlovarském kraji nabízí služby chráněného bydlení, podporu samostatného bydlení a tréninkové pracoviště Oáza.

Bistro Oáza
Projekt byl zahájen na podzim roku 2014 jako „tréninkové pracoviště „Oáza Sokolov“, cílem kterého bylo zřízení Tréninkového pracoviště pro rozvoj kompetencí osob s mentálním postižením potřebných pro umístění se na otevřeném a chráněném trhu práce a vytvoření 11 pracovních míst pro tyto osoby.

Sortiment Oázy tvoří zdravá a chutná jídla – polévky, saláty, dezerty, ale také hlavní jídla. Vaří se zdravě, chutně a poctivě, tj. bez bílé mouky, bílého cukru, bez přidaných glutamátů apod.